Untitled photo

Ffotograffiaeth

 Siân Llewelyn 

Photography

Helo bawb!

Blwyddyn newydd Dda i chi gyd!


Tydi petha ddim wedi newid llawer at 2021.

Rhan fwyaf o briodasau  dechra flwyddyn yma wedi symyd ymlaen a rhai wedi symud i 2022.

Dwi yma i siarad a gweld be ydych ceisiadau at eich diwrnod priodas.

Ella priodas bach syml a chydig o westeion. (PRIODAS COVID)

Neu gweld sut mae pethau yn datblygu efo'r rheolau.

Fedrai gadw eich diwrnod i chi a gweld nes i'r amser be da chi angen.

Cysylltwch â fi i weld pa ddyddiad sydd yn rhydd a gweld be fedrai neud ar y diwrnod mawr.

Diolch yn fawr


Hello

Happy New Year to you all!


Things have not changed much in 2021.

Most weddings at the start of this year have moved forward and some have moved to 2022.

I'm here to talk and see what your requests are for your special day.

Maybe a simple wedding with few guests. (COVID WEDDING)

Or see how things develop with the rules.

I could keep your special date in my diary and see nearer the time what the rules are.

 Contact me to find out if your date is free and see what I can do for you.

Thank you very much.

Keep safe until then.
07891948053

sian.ll.owen@hotmail.com