Ychydig o fy hanes/A little about me!

Blynyddoedd o fywyd teuluol ac anghofio trefnu portread teulu pan oedd fy mhlant yn tyfu i fyny yn gwneud i mi sylweddoli beth oeddwn wedi'i golli!

LLUNIAU PROFFESIYNOL O FY NHEULU!

Roedd ychydig o'm ffrindiau wedi talu am ffotograffydd proffesiynol ac erbyn hyn mae'r lluniau hynny'n ATGOFION MELYS iddynt ! Mae angen lluniau ar deuluoedd i ddal munudau arbennig eu bywydau. Heb lunia mae'r eiliadau hyn yn cael eu colli am byth. 

Gyda diffyg lluniau pwysig yn fy mywyd, dechreuais gymryd lluniau o bob dim.Cefais fy ngwahodd i lawer o bartïon, priodasau ac achlysuron arbennig dros y blynyddoedd ac fel angheg cawsant oll albwm lluniau i gofio. Ar ôl blynyddoedd o'r holl ganmoliaeth mi es i feddwl am  ddechrau busnes yn y maes hwn. Hey Presto!

Cychwynais y busnas Awst 2016.

Rwyf yn ddwyieithog, Cymraeg fy iaith gyntaf. Mae gennyf drwydded yrru glân a does dim lleoliad yn y byd yn broblem.

A dwi wrth fy modd gwneud ATGOFION MELYS i pawb arall wan!

~~~~~~~~~~

YEARS of family life and forgetting to arrange a family portrait when my children were growing up made me realise what I had missed! PICTURES!

A few of my friends had paid for a professional photographer and now those pictures are proud MEMORIES!

Families need photographs to capture the special moments of their lives. Families of professionals are busy, and if too much time goes by between photos, these moments are lost forever. Babies, especially, grow fast and parents want photos of them several times a year. With the lack of important pictures in my life I started to take pictures of everything and anything!

I was invited to many parties, weddings and special occasions over the years and in return they all received a photo album as keepsake. After years of all the praises for my albums and advice to start a business in this field.Hey Presto.

My business began in August 2016!  

I am bilingual,Welsh my first language.I have a clean drivers licence and location is no problem,and I have a full passport and duties abroad causes me no concern.


Ffotograffiaeth Siân Llewelyn Photographer