GWYL PENDRAW'R BYD ,ABERDARON 2017 - Siân Llewelyn Photography