WEDDING PACKAGE PRICES 2019/20 - Siân Llewelyn Photography

Llongyfarchiadau mawr ar eich dyweddiad!

Amser cyffroes iawn o'ch blaen.


Dipyn o fy hanes:

Dwi'n creu darlun o stori eich diwrnod a hynny efo llawn hwyl a chariad,sy'n cyfleu teimlad,sy'n dal ennyd.

Nai ddim dominyddu eich diwrnod.

Dwi yn gyfeillgar a wnai helpu ymhob ffordd i neud chi deimlo yn hapus o flaen y camera.

Hyd yn oed helpu cau ffrogiau!


Congratulations on your engagement!

Exciting times lay ahead.

A bit about me:

I capture the story of your day with fun and love, convey emotion.

I will not dominate your day, or take over.

I am friendly, easy going and I will put you at ease on your special day. I even help to close buttons on the dresses!

SiânPRISIAU PRIODASAU/

WEDDING PRICES

Ffoniwch fi i drafod a gallwn weld beth yw eich gofynion.


Call me to discuss and we can see what your requirements are.


07891948053


I am negotiable, depending on what time of year, day and duration of your wedding.


 I hope I can be a part of your SPECIAL day!

Siân Llewelynxx


2019/2020

PECYN AUR

Diwrnod cyfa o dynu llunia (o'r paratoi I'r dawns cyntaf)

Cyfarfod yn ystod yr wythnos cynt, yn lleoliad y briodas, cynllunio a gweithio allan amserlen o'r diwrnod pwysig.

Ar lein Gallery breifat efo "password" ar fy wefan i chi rannu gyda theulu a ffrindiau.

Lluniau o'r diwrnod wedi eu golygu a "password" ychwanegol i lawrlwytho 'copyright free" NEU albwm hyd at 100 o luniau o'ch dewis .

PRIS £995


PECUN  ARIAN

Hyd at bump awr o dynu llunia (Pob dim pwysig!)

Cymorth efo trefnu-gweithio allan pa lunia chi yn dymuno- syniadau trwy Pinterest.

Cysylltu efo'n gilydd efo amserlen y diwrnod pwysig.

Ar-lein Gallery breifat i chi rannu gyda theulu a ffrindiau.

Lluniau o'r diwrnod wedi eu golygu a "password" ychwanegol i lawrlwytho  'copyright free".

PRIS £795


PECYN EFYDD

Ffotograffiaeth fesul yr awr (haws weithiau efo priodas bach-cychwyn o 2 awr)

Cymorth wrth cynllunio a meddwl am amserlen.

Ar-lein Gallery breifat efo 'password' i chi rannu efo theulu a ffrindiau.

Lluniau wedi eu golygu a "password "ychwanegol i lawrlwytho  'copyright free". 

PRIS £150 YR AWR.PRICES 2019/2020

GOLD PACKAGE

Full day coverage (from your preparation to the first dance)

Meet at the wedding venue during the week before the big day to discuss, plan and work out a timetable for the important day.

A private online gallery with a 'password' on my website for you to share with family and friends.

Photos edited and an additional password to download photos your end  'copyright free' OR  a premium lay flat hardcover album with approx 100 photos of your choice.

PRICE £995


SILVER PACKAGE

Up to five hours of shooting (all the important events)

Help and guidance with planning your day. Working together what photos you want-ideas from Pinterest.

Private online gallery with a 'password' to share with family and friends.

Photos edited and an additional password to download photos your end  'copyright free'

PRICE £795


BRONZE PACKAGE

Photography per hour (easier with small weddings-minimum 2 hours)

Help and guidance with planning your day.

A private online gallery with a 'password' for you to share with family and friends.

Photos edited and an additional password to download photos your end  'copyright free'

PRICE £150 per hour.


INDIVIDUAL ALBUMS ALSO AVAILABLE.

All book layouts are fully customizable.

Additional album's for family and friends ideal as gifts.

Contact me for prices.

Individual Prints, Wall Art, Desk Art and Keepsakes can be ordered via your online gallery and can be posted directly to your door.

Discount on a weekday available/and time of year.